anastylosis Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Lillsvea klar för bedömning

Arbetet är klart för den här gången med skötökan som jag kallat Lillsvea. Det började med ett skrov i mycket dåligt skick där bara de tre översta av fem bordgångar var relativt intakta. Resten var tillplattat, trasigt, i delar eller helt borta. De återskapade delarna som de som återmonterats har gett båten en komplett skrovform. Nu är den så färdig så den återskapade formen kan bedömas och diskuteras av båtbyggare, marinarkeologer eller andra personer som har erfarenhet av att exempelvis bygga, använda eller rekonstruera båtar eller andra relevanta hantverksföremål.

Båten står av sig själv och stöttas av fyra justerbara stöttor.

Jag valde att måla det nya virket mattsvart. Ett alternativ skulle ha varit att försöka färga in det nya virket så det smälte in med det gamla, men jag vill att det tydligt skulle synas vad som är nytt. Jag ville också att intrycket av båten inte skulle störas av den sämre virkeskvalite som det nya virket har. Det virke som använts till rekonstruktionen är av sämre kvalitet än originalvirket. Det är ett medvetet val, eftersom det är onödigt att slösa bra båtbyggnadsvirke på en båt som aldrig ska sjösättas. Att måla med en täckande färg gör att virkesval och exempelvis stora kvistar inte syns och stör helheten.

Köl, förbett, en vrang, akterstäv, två vindor, överdelen av akterspegeln, del av förstäven är nya.
Båten som den såg ut när jag började med den.
Akterskeppet under vattenlinjen är djupt och skarpt parti och får mycket bärighet över vattenlinjen.
Det är fortfarande en del fragment av båten som saknas, men den håller ihop och skrovformen är komplett. Det är lätt att se var det saknas delar av vränger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *