anastylosis Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Lillsvea klar för bedömning

Arbetet är klart för den här gången med skötökan som jag kallat Lillsvea. Det började med ett skrov i mycket dåligt skick där bara de tre översta av fem bordgångar var relativt intakta. Resten var tillplattat, trasigt, i delar eller helt borta. De återskapade delarna som de som återmonterats har gett båten en komplett skrovform. …

Continue Reading
Köl Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Köl del 1

Turen har kommit till att försöka återskapa kölen. Här handlar det om att återskapa en del av båten som saknas helt, det finns inte den minsta del kvar av den ursprungliga kölen. Här ska jag berätta hur jag gjorde för att ändå kunna göra en rimlig tolkning av hur kölen sett ut. Det som finns …

Continue Reading
Arkivmaterial Begrepp Skötöka Storöka

Storökor och skötökor i Stockholms Skärgård

Vad är egentligen en ’öka’, och fanns det olika typer av ökor i Stockholms skärgård? Begreppen flyter ihop i det äldre källmaterialet och stämmer inte överens med dagens benämningar. Det kollektiva minnet har blivit till en kollektiv glömska när det gäller de äldre begreppen, och i äldre material finns det heller inte fasta definitioner. Däremot är det fullt möjligt att se de stora dragen i hur båtarna benämndes om man läser igenom det äldre arkivmaterialet noga. Därför har jag valt att kalla ökor som är cirka sex till åtta meter långa för storökor, och de som är runt fem meter kallar jag skötökor.

Continue Reading