Konferens Presentation Uncategorized

På Marinarkeologisk konferens i Zadar

Förra veckan deltog jag i den Marinarkeologiska konferensen ISBSA 16, the International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Konferensen som pågick i fem dagar bjöd på drygt 70 olika föredrag och ett antal posterpresentationer. Mitt föredrag hade titeln ”Developing a craft perspective on the interpretation and reconstruction of boats”. I mitt bidrag presenterade jag mitt …

Continue Reading
Fotogrammetri Presentation Undersökning

Båtundersökningar: -mina metoder för att dokumentera och tolka båtar

Mina båtundersökningar innehåller en palett av metoder för att dokumentera och tolka de gamla båtarna. De nordiska klinkbåtstraditionerna är i grunden ritningslösa och bygger på att system och normer för den lokala båtbyggnadstraditionen överförs från mästare till lärling. Att dokumentera detta ritningslösa bygge i ritningsform har en lång tradition som i Sverige sträcker sig minst …

Continue Reading
Presentation Seminarium

Presentation på Maritima Seminariet

I Fredags, 25/9, presenterade jag mitt doktorandprojekt på Maritima seminariet i Stockholm. Jag kallade presentationen ”Tolkning och rekonstruktion av båtar ur ett hantverksperspektiv”. Maritima seminariet är en återkommande seminarieserie som arrangeras av CEMAS, Center för Maritima studier vid Stockholms Universitet i samarbete med SMTM, Statens Maritima och Transporthistoriska museer. Seminariet hölls som ett onlineseminarium på …

Continue Reading
Presentation

Prolog

Jag heter Fredrik Leijonhufvud, är båtbyggare och sedan 2020 doktorand i hantverksvetenskap vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. I den här bloggen ska jag presentera praktiska moment som ingår i mitt doktorandprojekt. Med utgångspunkt från gamla bevarade båtar undersöker jag hur gamla hantverkskunkaper kan tolkas och rekonstrueras. För att begränsa mig har jag valt …

Continue Reading