anastylosis Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Lillsvea klar för bedömning

Arbetet är klart för den här gången med skötökan som jag kallat Lillsvea. Det började med ett skrov i mycket dåligt skick där bara de tre översta av fem bordgångar var relativt intakta. Resten var tillplattat, trasigt, i delar eller helt borta. De återskapade delarna som de som återmonterats har gett båten en komplett skrovform. …

Continue Reading
Formförståelse Lillsvea Vindor

Lillsveas stora vinda del 2

Här kommer en rapport om det avslutande arbetet med att passa in och forma babordssidans stora vinda. Den slutliga inpassningen gick till så att vindan först passades in mot falsen i köl, stäv och mot det ovan liggande bordet och lasken. Denna inpassning var på gränsen till vad det vridna ämnet klarade, eftersom jag underskattat …

Continue Reading
anastylosis Laskar Lillsvea Verktyg Vindor

Lillsveas stora vinda del 1

Här kommer en beskrivning av arbetet med att återskapa den stora vindan på babords sida. Denna vinda utgör den saknade delen av babords sambord i aktern. Vindan har en vriden form, och i ett tidigare blogginlägg har jag beskrivit hur jag klyvt ett vridet ämne ur en stock: Vridklyvning av stock. När jag klöv ämnet …

Continue Reading
Bordläggning Lillsvea Pass Vindor

Vridklyvning av stock

När skärgårdens båtbyggare skulle bygga en seglande öka användes stockar som klövs och höggs till rätt form. Detta är en ålderdomlig metod att bygga båtar som har varit vanligt förekommande i nordiska klinkbåtstraditioner. I Stockholms Skärgård och Roslagen användes helst vridvuxna stockar som klövs till vriden form, passande till båtformen. De flesta furor är rakvuxna, …

Continue Reading
Köl Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Köl del 1

Turen har kommit till att försöka återskapa kölen. Här handlar det om att återskapa en del av båten som saknas helt, det finns inte den minsta del kvar av den ursprungliga kölen. Här ska jag berätta hur jag gjorde för att ändå kunna göra en rimlig tolkning av hur kölen sett ut. Det som finns …

Continue Reading