Konferens Nordiska klinkbåtstraditioner Rekonstruktion

På råseilseminar i Norge

22-25 september 2022 deltog jag på förbundet Kystens råsegelseminarium. Det var 60 personer med erfarenhet från båtbygge, arkeologiska rekonstruktioner och segling som träffades för att diskutera och pröva problematik knutet till rekonstruktionen av vikingatida båtar. Dagarna var fyllda av föredrag, grupparbeten och trevlig samvaro. Grupparbetena föregick inom- och utomhus, på land och till sjöss. Temat …

Continue Reading
Konferens Presentation Uncategorized

På Marinarkeologisk konferens i Zadar

Förra veckan deltog jag i den Marinarkeologiska konferensen ISBSA 16, the International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Konferensen som pågick i fem dagar bjöd på drygt 70 olika föredrag och ett antal posterpresentationer. Mitt föredrag hade titeln ”Developing a craft perspective on the interpretation and reconstruction of boats”. I mitt bidrag presenterade jag mitt …

Continue Reading