Arkivmaterial Pass Rekonstruktion Verktyg

Båtbyggarens Pass

Ett pass eller lodbräda är ett enkelt mätverktyg som båtbyggaren själv kunde tillverka. Passet består av en bräda med ett lod, och används för att sätta borden i rätt vinkel. I andra dialekter har det kallats lodbräda eller trollpacka. Lodbrädor har också använts för byggnadssnickeri, men då oftast med en tydlig markering i mitten så …

Continue Reading
Arkivmaterial Begrepp Skötöka Storöka

Storökor och skötökor i Stockholms Skärgård

Vad är egentligen en ’öka’, och fanns det olika typer av ökor i Stockholms skärgård? Begreppen flyter ihop i det äldre källmaterialet och stämmer inte överens med dagens benämningar. Det kollektiva minnet har blivit till en kollektiv glömska när det gäller de äldre begreppen, och i äldre material finns det heller inte fasta definitioner. Däremot är det fullt möjligt att se de stora dragen i hur båtarna benämndes om man läser igenom det äldre arkivmaterialet noga. Därför har jag valt att kalla ökor som är cirka sex till åtta meter långa för storökor, och de som är runt fem meter kallar jag skötökor.

Continue Reading