Arkivmaterial Pass Rekonstruktion Verktyg

Båtbyggarens Pass

Ett pass eller lodbräda är ett enkelt mätverktyg som båtbyggaren själv kunde tillverka. Passet består av en bräda med ett lod, och används för att sätta borden i rätt vinkel. I andra dialekter har det kallats lodbräda eller trollpacka. Lodbrädor har också använts för byggnadssnickeri, men då oftast med en tydlig markering i mitten så den fungerar som dagens vattenpass.

Båtbyggaren Frans Öhman på Långvikskär visar hur man använder passet. Nordiska museets arkiv.

Passet placeras tvärs över bordet, och har där två funktioner. Den ena funktionen är att kontrollera att borden har samma vinkel på bägge sidor av båten, annars blir båten inte symmetrisk. Den andra funktionen är att passet användes som en guide för att båten skulle få rätt form, istället för mallar eller ritning. Detta är väldigt intressant om man ska försöka förstå den gamla båtbyggartraditionen. Man kan säga att passet användes för att reproducera den lokala traditionens form. En båtbyggare visste på förhand vilka vinklar borden skulle ha för att den skulle bli bra, och det kunde även vara markerat på passet.

Frans Öhmans pass. Nordiska museets arkiv.

Det har sagts att båtbyggarna byggde på gehör eller på fri hand och att det inte fanns något system. Samtidigt kan man med en del träning lära sig att känna igen båtar från olika lokala traditioner. Måtten var kanske inte fasta, men det fanns tumregler som man höll sig inom. En av dessa tumregler var troligen bordvinklarna i båtens olika delar.

Passet ställs på bordet och lutningen kontrolleras. Ett viktigt verktyg för att bestämma formen och kontrollera symmetrin. Nordiska museets arkiv.

Den bevarade uppteckningen av Erik Södermans pass tyder på det. Passet har kalkerats av och även kompletterats med kommentarer som ”1:sta bakvindan” ”Kinningen”, ”Stora borden yttersta”. Detta visar att passet fungerat som en styrande guide när Söderman byggde.

Uppmätning av Erik Södermans lodbräda, Söderöra 1928. Med kommentarer om vad markeringarna betyder. Ska enligt uppgift använts vid byggen av roslagsskutor. Nordiska museets arkiv.

Jag anser att användandet av pass är en viktig del av den gamla båtbyggartraditionen när det gäller att bygga Ökor i Stockholms Skärgård, och därför ska jag ha med det i min undersökning. Jag ska använda passen och även en modernare vinkelmätare både när jag dokumenterar och rekonstruerar. Förhoppningsvis går det att hitta mönster i hur båtarna är utformade med hjälp av passen.

Renritad uppmätning av Södermans Pass, utan kommentarerna som fanns i originalskissen. Nordiska museets arkiv.

Om man för in de existerande båtarnas mått i ett system med pass, kan det vara möjligt att hitta ett mönster där ett pass som tillverkas från dessa båtar skulle kunna användas för att bygga nya ökor, som inte är kopior, men är byggda enligt den gamla traditionens system.

Ett enkelt pass som jag tillverkat med inspiration av Erik Södermans pass. Det var svårt att se på bilderna hur lodlinan och visaren var infästa, så det blev troligen en förenklad lösning.

En fråga som är svår att besvara är var i båten dessa mått togs. Anteckningarna på Södermans pass visar att mått togs på de huggna vindorna, och de brukar vara cirka 1,4 meter långa i en öka. Det är troligt att mått också togs någon annanstans i båten, närmare midskepps eller vad man i modern båtritningsterminologi kallar nollspantet. Mina första iakttagelser av de originalbåtarna tyder på att passet använts mitt i båten, vid ett tvärsnitt mitt emellan för- och akterstäven . Detta är något jag ska återkomma till när jag gjort ytterligare undersökningar.

Bilden visar hur passet placeras på bordet. Det är viktigt att passets underkant är något konkav så att den kan stå stadigt även om bordet skulle vara ojämnt eller ha en välvd form.

2 svar på ”Båtbyggarens Pass”

 1. Hej Fredrik
  Jätterolig och intressant läsning!

  Fint projekt, jag får stor lust att bygga en Öka.
  Vad kommer du att göra med båten när du är färdig?

  Vi ses
  Johan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *