anastylosis Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Lillsvea klar för bedömning

Arbetet är klart för den här gången med skötökan som jag kallat Lillsvea. Det började med ett skrov i mycket dåligt skick där bara de tre översta av fem bordgångar var relativt intakta. Resten var tillplattat, trasigt, i delar eller helt borta. De återskapade delarna som de som återmonterats har gett båten en komplett skrovform. …

Continue Reading
Konferens Nordiska klinkbåtstraditioner Rekonstruktion

På råseilseminar i Norge

22-25 september 2022 deltog jag på förbundet Kystens råsegelseminarium. Det var 60 personer med erfarenhet från båtbygge, arkeologiska rekonstruktioner och segling som träffades för att diskutera och pröva problematik knutet till rekonstruktionen av vikingatida båtar. Dagarna var fyllda av föredrag, grupparbeten och trevlig samvaro. Grupparbetena föregick inom- och utomhus, på land och till sjöss. Temat …

Continue Reading