Presentation Seminarium

Presentation på Maritima Seminariet

I Fredags, 25/9, presenterade jag mitt doktorandprojekt på Maritima seminariet i Stockholm. Jag kallade presentationen ”Tolkning och rekonstruktion av båtar ur ett hantverksperspektiv”. Maritima seminariet är en återkommande seminarieserie som arrangeras av CEMAS, Center för Maritima studier vid Stockholms Universitet i samarbete med SMTM, Statens Maritima och Transporthistoriska museer. Seminariet hölls som ett onlineseminarium på grund av den rådande smittsituationen. Tanken med presentationen var att nu i ett tidigt skede av projektet presentera mina ideer och få feedback på detta. En annat syfte med presentationen är att göra det synligt och skapa kontakter inom fler discipliner. I CEMAS seminarier deltar exempelvis många marinarkeologer och historiker som kan bidra med kompletterande synvinklar till mitt perspektiv.

Projektbeskrivning i korthet från presentationen.

Inledningsvis presenterade jag mig själv och bakgrunden till mitt projekt. Sedan följde en presentation av min fallstudie och mitt källmaterial i form av framför allt originalbåtarna, med kompletterande källmaterial i form av fotografier, uppteckningar, miljöer och verktyg. Jag beskrev vilka metoder och tolkningsmodeller jag använder i mina båtundersökningar. Begreppet forensisk metod presenterades, och även manuella och digitala mätmetoder med sina respektive för- och nackdelar. Presentationen avslutades med lite tankar kring tolkning, hantverksperspektiv och kunskapsöverföring, sedan öppnades seminariet för frågor och diskussion. Jag fick en del konkreta tips på eventuella möjligheter till att hitta källmaterial i form av fotografier och även tips några tips på möjliga källor till litteratur, exempelvis marinarkeologisk skeppsteknisk litteratur, bland annat i proceedings från den återkommande konferensen ISBSA.

Kort beskrivning av fallstudien.

Sammanfattningsvis var det trevligt att presentera på Maritima Seminariet och jag fick bra feedback. Det ska bli intressant att följa seminariet framöver och förhoppningsvis kan jag återkomma med ett nytt föredrag längre fram i projektet, då med mer resultat från min forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *