anastylosis Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Lillsvea klar för bedömning

Arbetet är klart för den här gången med skötökan som jag kallat Lillsvea. Det började med ett skrov i mycket dåligt skick där bara de tre översta av fem bordgångar var relativt intakta. Resten var tillplattat, trasigt, i delar eller helt borta. De återskapade delarna som de som återmonterats har gett båten en komplett skrovform. …

Continue Reading
Konferens Nordiska klinkbåtstraditioner Rekonstruktion

På råseilseminar i Norge

22-25 september 2022 deltog jag på förbundet Kystens råsegelseminarium. Det var 60 personer med erfarenhet från båtbygge, arkeologiska rekonstruktioner och segling som träffades för att diskutera och pröva problematik knutet till rekonstruktionen av vikingatida båtar. Dagarna var fyllda av föredrag, grupparbeten och trevlig samvaro. Grupparbetena föregick inom- och utomhus, på land och till sjöss. Temat …

Continue Reading
Rekonstruktion Verktyg

Arbetsbockar – ”suggor”

Här kommer en uppdatering som handlar om hur jag försökt rekonstruera en typ av arbetsbockar, kallade suggor. En del av arbetet med att tolka och rekonstruera ett båtbyggarhantverk ligger i själva båten och hur den är konstruerad, men det är också viktigt att sätta in detta i ett sammanhang av verktyg och redskap.

Continue Reading
Köl Lillsvea Rekonstruktion Skötöka

Köl del 1

Turen har kommit till att försöka återskapa kölen. Här handlar det om att återskapa en del av båten som saknas helt, det finns inte den minsta del kvar av den ursprungliga kölen. Här ska jag berätta hur jag gjorde för att ändå kunna göra en rimlig tolkning av hur kölen sett ut. Det som finns …

Continue Reading
Arkivmaterial Pass Rekonstruktion Verktyg

Båtbyggarens Pass

Ett pass eller lodbräda är ett enkelt mätverktyg som båtbyggaren själv kunde tillverka. Passet består av en bräda med ett lod, och används för att sätta borden i rätt vinkel. I andra dialekter har det kallats lodbräda eller trollpacka. Lodbrädor har också använts för byggnadssnickeri, men då oftast med en tydlig markering i mitten så …

Continue Reading