Konferens Nordiska klinkbåtstraditioner Rekonstruktion

På råseilseminar i Norge

22-25 september 2022 deltog jag på förbundet Kystens råsegelseminarium. Det var 60 personer med erfarenhet från båtbygge, arkeologiska rekonstruktioner och segling som träffades för att diskutera och pröva problematik knutet till rekonstruktionen av vikingatida båtar. Dagarna var fyllda av föredrag, grupparbeten och trevlig samvaro. Grupparbetena föregick inom- och utomhus, på land och till sjöss. Temat …

Continue Reading
Immateriellt kulturarv Nordiska klinkbåtstraditioner

Klinkbåtstraditioner på UNESCO-lista

I mitt doktorandprojekt studerar jag en lokal klinkbåtstradition, och därför var nyheten att Nordiska Klinkbåtstraditioner tagits upp på UNESCOS lista över immateriella kulturarv extra rolig. Jag har också haft nöjet att delta i arbetet med nomineringen, något som redan innan detta erkännande resulterat i ett ökat nätverksbyggande över nationsgränserna i Norden. I många sammanhang har …

Continue Reading