Rekonstruktion Verktyg

Arbetsbockar – ”suggor”

Här kommer en uppdatering som handar om hur jag försökt rekonstruera en typ av arbetsbockar, kallade suggor. En del av arbetet med att tolka och rekonstruera ett båtbyggarhantverk ligger i själva båten och hur den är konstruerad, men det är också viktigt att sätta in detta i ett sammanhang av verktyg och redskap.

Axel Sjöberg fotograferade ett båtbygge på 1890-talet som en förstudie till sin konst. Denna bild från Långviksskär visar en enkel form av bock med tränaglar som håller arbetsstycket på plats. Autentiska bilder som denna är sällsynta men viktiga ledtrådar till att förstå hantverksprocessen. Bilden ger en uppfattning om suggornas ungefärliga höjd i förhållande till båtbyggarens längd. Jag bedömer att de är strax över knähöjd.

För arbetet med att hugga bordläggning till ökan Lillsvea behövde jag en lämplig arbetsbänk eller bockar. Med utgångspunkt från de enda fotografier som finns valde jag att tillverka ett par ”suggor”. Liknande modeller har använts inom timring och används sedan många år på Vikingaskeppsmuseet i Roskilde när de bygger vikingaskepp. Suggan är en stockbit med fyra ben. På ovansidan har stocken hål borrade där man kan sätta ner tränaglar för att hålla ett arbetsstycke på plats.

Här är ett foto från Vikingaskeppsmuseet i Roskildes hemsida. Arbetsbockarna, suggorna, är ganska låga, knähöjd eller något lägre.
Här är min första sugga. Eftersom jag bygger håller till i en stadsmiljö är tillgången på sågat virke större än tillgången på rundvirke, därav blev designen lite kantigare än på bilden från Långviksskär.

Jag har gjort en bedömning av vilken höjd suggorna från långviksskär har jämfört med båtbyggarens kropp. De suggor jag byggt gjordes med flit något högre än i bilderna från Långviksskär. Anledningen är att det är lätt att korta av benen och trimma dem till rätt höjd. Jag vill testa lite innan jag bestämmer den slutgiltiga höjden.

Även denna bild har Axel Sjöberg som fotograf. Det är taget vid samma båtbygge som bilden ovan. Bilden är fotograferad ur boken ”Skärgården Förr” (Eklund & Sjöberg, 1983). Om någon läsare har en ledtråd till var dessa bilder kan finnas i original eller bättre kopior är jag intresserad. Jag har inte lyckats hitta dem i Stadsmuseets, Sjöhistoriska eller Nordiska museets arkiv. De kan dock finnas i dessa arkiv men kan vara svåra att hitta bland tusentals andra bilder. Det är fortfarande en väldigt liten del av alla fotografier i våra arkiv som är digitaliserade och indexerade.
Posering för att illustrera min längd jämfört med suggans höjd. I jämförelse med bilderna från Långkiksskär bör suggan vara något lägre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *