Immateriellt kulturarv Nordiska klinkbåtstraditioner

Klinkbåtstraditioner på UNESCO-lista

I mitt doktorandprojekt studerar jag en lokal klinkbåtstradition, och därför var nyheten att Nordiska Klinkbåtstraditioner tagits upp på UNESCOS lista över immateriella kulturarv extra rolig. Jag har också haft nöjet att delta i arbetet med nomineringen, något som redan innan detta erkännande resulterat i ett ökat nätverksbyggande över nationsgränserna i Norden. I många sammanhang har …

Continue Reading