Anastylosis påbörjad
anastylosis Lillsvea Rekonstruktion

Lillsvea, påbörjad anastylosis

Tanken med denna båt är att den ska återuppbyggas genom så kallad anastylosis för att återskapa dess form, inte för att kunna sjösätta båten igen. Anastylosis (från forntida grekiska : αναστήλωσις, -εως ; ανα , ana = ”igen” och στηλόω = ”att upprätta [en stela eller byggnad]”) är en arkeologisk term för en rekonstruktionsteknik där …

Continue Reading